Garykata oldala

Szellemi vezetők

A szellemi vezetők valamikor a Földön éltek és olyan szellemi fejlődésen mentek keresztül, hogy  lelkük tökéletes lett.  Ebben az állapotban választhatnak, hogy magasabb síkokra emelkedve  újra egyesülnek Istennel, vagy az alacsonyabb síkokon maradva segítenek másoknak lelkük  tökéletesítésében.

Valamennyien szellemek vagyunk, akik történetesen fizikai  testet foglalunk el, hogy működni tudjunk a földi síkon. A különbség köztünk és a szellemi vezetők között mindössze annyi, hogy ők nem foglalnak el fizikai testet és szellemileg fejlettebbek

A szellemi vezetők nem úgy látnak minket, ahogyan mi látjuk magunkat. Mozgó energiaminták, színek és harmóniák vagyunk a számukra.  Egyszerre láthatják múltunkat, jelenünket és jövőnket. 

Egy magasabb szintű szellemi vezető csak akkor kommunikál velünk, ha mi vágyunk erre a kapcsolatra,  csak azt tudják tanítani, aki maga is  vágyik  spirituális fejlődésre, tisztább belső látásra és nyitottabb tudatosságra.  

A szellemi vezető mindig abban segít, amire kérjük és ameddig ezzel nem okoz kárt másoknak, vagy nem akadályozza szellemi növekedésünket.

A szellemi vezetők szinte bármit megtesznek, amire csak a szeretet és a fény nevében kérjük őket.  Kérhetjük őket, hogy erőt és gyógyító energiát küldjenek.

A szellemi vezetők segítenek - nekünk annyi a dolgunk, hogy megnyissuk magunkat és befogadjuk ezeknek a lényeknek a szeretetét és szellemi energiáját. 

A szellemi kapcsolatra mindig úgy tekintsünk, mint ami kiegészíti és gazdagítja az életünket, de nem helyettesíti vagy irányítja azt. Szellemi vezetőnk  nem tanulja meg helyettünk karmikus leckénket. Ezt nekünk, magunknak kell megtenni. Ne várjuk, hogy a szellemi vezetők megoldják összes problémáinkat.  A szükséges lépéseket a változás érdekében nekünk  magunknak kell megtenni. 

Rajtunk múlik, hogy tudatos munkával megnyitjuk-e szívünket előttük és megnöveljük lelkünk rezgésszámát.  Minél magasabb rezgésszámon működünk annál jobban tudunk kommunikálni a szellemi vezetőkkel és annál egészségesebben működik testünk.

A szellemi vezető oly módon adja át az információt, hogy azt megérthessük a mi nézőpontunkból és szellemibb módon tekinthessünk életünkre, de kérdéseink legyenek egyszerűek, hogy amikor megkapjuk a választ, az könnyen értelmezhető legyen.

Szellemi és lelki tisztaságunk ha magasabb szintre ér, akkor egyre tisztább üzeneteket kapunk.

A magas szintű szellemi vezetők sokat mondanak néhány szóval. Szeretetre, megbocsátásra, toleranciára tanítanak. Támogatnak és bátorítanak a szellemi fejlődésben és abban, hogy belső erőnket, mélyebb bölcsességünket használjuk. 

Soha nem mondják, hogy ezt vagy azt tegyük, illetve hogy ezt vagy azt kell tennünk. A  kapott információ nem a végső igazságot képviseli, hanem egy lépés a megértés felé, hogy végül mi magunk fedezzük fel ezt az igazságot.

Elfogadhatjuk vagy elvethetjük tanácsaikat, a szellemi vezetők soha semmit nem erőltetnek ránk,  nem bírálják felül szabad akaratunkat. A szabad akarat tisztelete a szellemvilág egyik legfontosabb törvénye. 

A szellemi vezető gyakorta kommunikál velünk anélkül is, hogy nekünk tudomásunk volna erről. Ilyen lehet egy álom, egy gondolat, egy  szokatlan megérzés, egy véletlennek tűnő esemény - amely megoldja egy problémánkat.  

Bizonyos „egybeesések” vagy „véletlenek” történhetnek minden nyilvánvaló ok nélkül, amelyek választ adhatnak kérdésünkre - csak  éppen sietős életünkben sokszor elmegyünk e jelek mellett.

A szellemkapcsolat további jele lehet pl. hűvösség, melegség vagy bizsergés a test valamely részén – amivel figyelmünket próbálják felkelteni. 

A szellemi vezetők gyakran választják az információ átadásának módjául a telepátiát, vagy  embereket, eseményeket irányítanak életünkbe, hogy oltalmazzanak és elősegítsék szellemi növekedésünket.

Érdemes figyelni a velünk történő eseményeket – egy megjegyzést, amelyet másként értékelünk most, szavakat, vagy mondatokat az éppen kezünkbe kerülő újságban, amelyek felkeltik figyelmünket.. lehet egy bizonyos könyv vagy film - bármi, ami egy szellemi vezető üzenetét hordozhatja. 

Kérdéseinkre a válaszok azonban sokszor tudatunkon belül vannak, mégis túl gyakran fordulunk kifelé ezekért a válaszokért.

Meg kell tanulnunk bízni az üzeneteken túl belső útmutatásunkban, a belső hangunkban, amely megszokott gondolatainknál magasabb forrásból származik.  

A félelem az egyetlen akadály, amelyet le kell győznünk, mert ez vezet a negativitás egyéb formáihoz. Minél inkább levetjük félelmeinket és elfogadjuk magunkat szellemi lényként, annál könnyebben nyitjuk ki magunkat a szellemi vezetőktől kapható bölcsesség és szeretet előtt.

Ha negatívak vagyunk, akkor negativitást vonzunk és tapasztalunk. Ha szeretők vagyunk, szeretetet vonzunk és tapasztalunk. Minél többet adunk, annál többet kapunk. Minél többet segítünk másoknak, annál többet segítünk önmagunknak is.

Ha törődünk másokkal, fényesebb lesz auratestünk, ami automatikusan magunkhoz vonzza a magasabb szintű szellemi vezetőinket.

Amit mások felé sugárzunk a világegyetembe, azt kapjuk mi is vissza. Az energia, amelyet küldünk (szeretet, gyűlölet, együttérzés…)  visszahat életünkre.  Szeretet, megbocsátás és együttérzés nemcsak a szellemi növekedés, hanem a gyógyulás sarokkövei is. 

Felelőséggel tartozunk életünkért és soha nem hibáztathatjuk a körülményeket, vagy bármely külső hatalmat.

 


 

A földhöz ragadt szellemek

Legtöbbjük azt sem tudja, hogy meghalt, és azért kötődnek annyira a Földhöz, mert haláluk idején erős szenvedélyfüggők voltak. Pontosan ezért általában kocsmák, szórakozóhelyek, illetve olyan helyek környékén gyülekeznek, ahol kábítószert használnak. Ők az élő alkohol- vagy drogfüggőkön keresztül élik ki továbbra is szenvedélyüket. Sok esetben azért félnek továbblépni a túlvilági síkra, mert félnek a pokoltűztől, vagy a kárhozattól.

Más földhöz ragadt szellemek erősen kötődnek otthonukhoz, és pontosan ezért nem akarnak távozni innen. Mivel az ilyen szellemek azt hiszik, hogy még mindig életben vannak, csak is az élő emberekre hallgatnak, nem pedig az angyalokra és a felemelkedett mesterekre.

Földi életünk befejeztével elhagyja a testünket a szellemünk. Néhányszor megpróbál még visszatérni a testbe, de mivel rájön, hogy abba visszabújni már nem lehetséges, a test többé nem engedelmeskedik, a test körül marad, és figyeli, mi történik vele.

A szellem később már hosszabb időkre is eltávolodik a testétől, végiglátogatja az ismerősöket. Haldokló idős embereknél figyelhető meg, hogy haláluk előtt két nappal már felismerik a túlvilágról hozzájuk érkező azonos szellemszinten lévő rokonokat, ismerősöket. Faluhelyen ismert tény, hogy ilyenkor a kutyák nyüszítenek, az érkező szellemeket látva. Innen tudják a hozzátartozók, hogy bizony eljött az utolsó nap szerettük életében.A testből kilépő szellemeknek megnyílik a fénykapu a túlvilág felé. Minden szellemnek saját fénykapuja van. Ez a kapu az egyedüli lehetőség, hogy a szellem átléphessen a túlvilágra. A fénykapu vonzó, megnyugtató, kellemes kisugárzásával, utat ajánl a megfáradt szellemnek. Ezt az utat sugallják, segítik a kísérő ismerősök szellemei és az angyalok is.

A testét elhagyó szellem, még jó ideig ragaszkodik a földi világhoz, érzelmeivel ( asztrális lényével ) hozzátartozóihoz. A szellem, látva a hozzátartozók megnyugvását, tud csak békével megnyugodni és átmenni a túlvilágra. Minderre összesen 48 napja van a szellemnek.

Az a szellem, aki nem képes ez idő alatt megnyugodni, nyughatatlan szellem lesz, és itt marad a földi világban, a létközben. Néhány hónap, vagy év múlva már hiába látja a hozzátartozók megnyugvását, mivel a fényfolyosó bezárult, már nem tud átmenni a túlvilágra. A szellem itt reked. Jellemzője, hogy évek múlásával is ugyanolyan korú, mint amikor elhagyta a testét.

Érezhető az energia kisugárzásuk tapintással, gyakorta illatuk is van. Általában ismerős emberekhez szegődnek, de szegődhetnek számukra idegen élő emberhez is. Egy idő után, hozzátapadnak az illetőhöz, hogy rajta keresztül kifejezésre juttassák vágyaikat. Amikor az élő személy meghal, a szellemek az Ő fényfolyosóján nem tudnak vele átmenni a túlvilágra, itt maradnak. Általában ekkor már nem vonzódnak máshoz, így a házban maradnak, vagy egy kedves tárgyban (szekrényben, vázában, műhelyben, irodában).

Ők lesznek a kis értetek (nem volt akkora az értelmük, hogy a rendnek megfelelően tovább menjenek) kísértetekké válnak.

Olykor vannak olyan emberek, akik szellemi ismereteik alapján felismerik a szellemeket, és elűzik, elriasztják őket. Ez az úgynevezett szelleműzés azonban csak ideig-óráig működik, mert a szellemek egy idő után visszamennek megszokott helyükre, és a furcsa jelenségek folytatódnak.

 

Emberhez kapcsolódó szellemek


Nem engedik megnyugodni szeretett halottjuk szellemét. Amíg ugyanis a szellem nem látja az itt maradottak megnyugvását, addig nem tud eltávozni a túlvilágra. Húzza a lelkét az itt maradottak fájdalma. Lelkiismeret furdalásuk van.
Nehéz a lelkük, nem tudnak emelkedni a túlvilági létsíkok felé. Amikor néhány hónap, vagy év múlva megnyugodtak az itt maradottak, már késő. A halott szellem nem tud távozni, mert a fénykapuja, ami mindig saját személyre szóló, 48 nappal a halála után bezárult.

Az itt rekedt szellem hozzákötődik az őt marasztaló földi emberhez. Van úgy, hogy a szellem azért nem megy el, mert nem tudja, hogy mi az a fényes alagút, fényes folyosó, ami várja.

Legnagyobb megdöbbenése még is az öngyilkosoknak van, hiszen Ők maguk akarják a végüket, és leírhatatlan fájdalommal hasít beléjük a tudat, hogy öngyilkosságukat követően is örökké élnek, mivel életet csak Isten adhat, és Ő vehet el. Rádöbbennek, hogy bármikor újra leszületnek, újra abba az élethelyzetbe kerülnek, amiért véget akartak vetni életüknek. Nem kívánnak újra leszületni, de azt a személyt, akire rátapadnak, saját beteg gondolataival itatják.A meggyilkoltak szellemei is gyakorta itt maradnak. Tudatni kívánják a gyilkosaik kilétét. Nagyon nagy energiákkal bírnak. Gyakran tárgyakat is mozgatnak.

Azok a szellemek, akik emberekhez kapcsolódnak, számukra idegen élő embert is választhatnak, akiket soha addig nem ismertek. Néhány hónap után kiismerik gazdájuk gondolkodását, érzelemvilágát és gyenge pillanataiban elkezdik vezérelni. Átruházzák rá saját érzéseiket, tulajdonságaikat, gondolataikat, szokásaikat, szenvedélyeiket. Az az ember, akivel szellem van, gyakorta meg is jegyzi:

 - Egy ideje nem vagyok önmagam.

 

 Entitások

Az entitások élő félelem-gondolatformák, a valóságban nem léteznek. Olyan időszakban, amikor valamitől nagyon félünk, entitás kötődhet hozzánk. A földhöz ragadt szellemek olyan halottak, akik még nem távoztak el a fénybe.

 

Hogyan ismerheted fel őket?

Az alacsony rezgésű entitásokat azért sikerül könnyen azonosítani, mert nagyon megnyerők. Olyan tanácsokkal látnak el, amelyektől fontosabbnak, okosabbnak és különlegesebbnek érezheted magad másoknál. Egy magasabb rezgésű vezető soha nem tenne ilyet, hiszen tudja, hogy lelki szinten mindannyian egyformák vagyunk, habár a tudatosság különböző szintjein állunk. Az entitások az egódat szólítják meg, a magasabb lelki vezetők pedig a lelkeddel lépnek kapcsolatba. Ezek az entitások szeretnek másokat okolni a problémáid miatt. Arra bíztatnak téged, hogy érezd magad áldozatnak, és sajnáld magad. A megbízható vezetők ellenben arra bíztatnak, hogy kihívásokat és tapasztalatokat tekintsd leckének. Az események azért történnek veled, hogy spirituálisan tanulj és fejlődj. Arra kérnek, hogy szeretetteljesen vizsgáld meg az adott helyzetet és okulj belőle. A negatív entitások makacsul a nyomodban kullognak és arra vágynak, hogy befolyásoljanak, kisugárzásuk viszont igen nyugtalanító.

Jelzések arra, hogy entitás, vagy földhöz ragadt szellem tapad hozzánk

Erős szenvedélyfüggőségek, kezelhetetlen depresszió, ismétlődő balesetek, a koncentráló készség hiánya, a személyiség hirtelen változásai. Gyakorlatilag bárkihez tapadhat entitás, vagy földhöz ragadt szellem, semmi félni- vagy szégyellnivaló nincs benne. Viszont mindenképpen foglalkozni kell a témával. Az entitások elengedésének többféle módja is van.

Nem akarnak bántani

Az univerzum törvénye kimondja: „hasonló hasonlót vonz”. Aki dühös, ítélkező, agresszív, féltékeny és gonosz, ugyanazokat a minőségeket fogja bevonzani a nem látható szinten is. Természetesen mindenkinek lehetnek rossz pillanatai vagy kellemetlen élményei, ezek emberi dolgok. De ha valaki krónikusan negatív, akkor teljesen más rezgések veszik körül, így bevonzza az alacsony energiájú entitásokat. Ha rettenetesen kimerültél, nagyon stresszes vagy, esetleg érzelmileg legyengült állapotba sodródtál, van némi esélyed arra, hogy összeszedj egy-egy negatív entitást. Olyan ez, mintha náthát kapnál el. Ezek a bosszantó energiák mindenütt lesben állnak, ahol hosszabb időn át fennmaradhat a mélypont, vagy a stresszes rezgés. Általában nem akarnak bántani, egyszerűen csak ki akarnak kerülni abból a sötétségből, ahol élnek.

A negatív entitások elűzése

A negatív entitásokat abban a pillanatban szétoszlathatod, ahogy belépsz a pozitív energia térbe. Ha úgy érzed, magadhoz vonzottál egyet, ne ijedj meg, könnyedén megszabadulhatsz tőle. Csak meg kell emelned a rezgéseidet úgy, hogy pozitív gondolatokat táplálsz olyan dolgok és személyek iránt, akiket szeretsz. Ha egy entitás már régebben tapadt rád, vagy különösen kitartó, akkor el kell végezned egy szertartást. Először is kérd meg az angyalaidat, hogy tisztítsák meg az aurádat minden negatív erőtől. Ezt követően végy egy sókkal dúsított gyógyfürdőt, hogy megszabadulj a fennmaradó pszichés hulladéktól. Végül kérd meg a felsőbb énedet, hogy távolítsa el az összes fennmaradó kellemetlen energiát.

Poltergeist, azaz kopogó szellem


A poltergeist-ok pszichikai energiából, vegyi anyagokból, biológiai összetevőkből és szellemi erőből épülnek fel. Az orosz szakértők úgy vélik, hogy sokkhatás, traumatikus élmény, vagy egy súlyos idegösszeomlás képes őket előhívni. Ekkor maga az élő ember idéz elő paranormális eseményeket, mozgat tárgyakat, vagy hangokat kelt a környezetében. Ezt az emberben rejlő mentális energia teszi lehetővé, amely azonban szabályozható és jó mederbe terelhető. Például olyan házakban, ahol kutyát vagy macskát tartanak, soha nem jegyeztek fel poltergeist esetet.
- A reménytelenség és a depresszió igazi halálos bűn, hiszen életre keltheti a bennünk lappangó kopogó szellemet. Ezért jobban tesszük, ha mindig mosolygunk és élvezzük az életet - mondta dr. Vladiszlav Bukrejev fizikus.

Az első kopogó szellemekről a XVI. században a mai Németország területén született feljegyzés. Az ismert legsúlyosabb eset 1977 és 1978 között zajlott le az angliai Enfieldben, ahol egy család házát szállták meg a valósággal megtébolyodott kísértetek. A falakról téglák hullottak ki és kőtörmelék szóródott le a plafonról, miközben az ablaktáblák betörtek, és különböző tárgyak repkedtek a levegőben. Az ajtók becsapódtak és félelmetes hangok szűrődtek ki a bútorokból. A falakról egy idő után vér, víz, forró olaj és más folyadékok csorogtak alá. Az embereken sérüléseket ejtettek a láthatatlan szellemek és összeszabdalták a ruháikat. A kopogó szellemekről számos mozifilm is készült, az egyik legismertebb Steven Spielberg nevével fémjelzett - ő volt a producer és a forgatókönyvíró - alkotása.

vissza a címoldalra

E-mail:
Jelszó:
 Regisztráció
Elfelejtett jelszó
 
 
 
Név:
E-mail:
 
 


garykata.qwqw.hu címoldaláraLap tetejéreOldaltérképHirdess oldalainkon!
ingyen honlap
Powered by qwqw.hu - Legyen neked is egy ilyen oldalad ingyen!